Söka hjälp

Lagen om stöd och service är en lag
som kallas LSS.
LSS säger att kommunen måste hjälpa personer med vissa funktionshinder.

Söka hjälp

När du vill söka hjälp ska du prata med en
LSS-handläggare på Myndighetsenheten.
LSS-handläggaren är en person
som tar hand om ditt ärende.

Du ska ringa telefonnummer 0418-47 09 88 om du vill prata
med en LSS-handläggare.

Läs mer

Regler kring LSS  och det stöd du kan få
finns också att ladda ner som ett pdf dokument.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.