Stöd i hemmet

Om du har svårt att klara dig hemma
finns det olika stöd att få.

På dessa sidor kan du  läsa mer om vilket stöd du kan få i ditt hem.

Du som har rätt till stöd enligt LSS kan få annat stöd.
Du kan läsa mer om stöd enligt LSS om du klickar på på rubriken till vänster.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.