Stöd och hjälp enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade förkortas ibland LSS.
LSS säger att människor med funktionsnedsättning har rätt till extra stöd
för att leva ett bra liv.
På dessa sidor kan du läsa mer om LSS
och det stöd du kan få enligt LSS.

Vem kan söka stöd enligt LSS?

LSS bestämmer att 3 grupper har rätt till stöd.
Man kallar grupperna för  personkrets.

Personkrets 1

Personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning eller autism.

Personkrets 2

Personkrets 2 är personer som i vuxen ålder
fått en hjärnskada efter en olycka
eller sjukdom.
Skadan gör att hjärnan inte fungerar 
som innan.

Personkrets 3

Personkrets 3 är personer med annan funktionsnedsättning som är stor
och ger många svårigheter.
Därför behöver man extra stöd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.