Familjehem eller bostad med stöd och service för barn och ungdom

Familjehem

Du som är barn eller ungdom och har svår funktionsnedsättning kan bo i familjehem
om du inte kan bo med dina föräldrar.
Du bor då i en annan familj.

Bostad med särskild service för barn

En del barn behöver särskilt mycket vård och utbildad personal.
Då kan en bostad med särskild service
vara bättre.
En bostad med särskild service ska vara som ett vanligt hem.
En liten grupp barn bor där och du
och personalen har tid
att lära känna varandra.

Dina föräldrar väljer själva att du
som är barn ska bo i en bostad
med särskild service.
Föräldrarna träffar ändå dig ofta.
Du bor hemma hos din familj så mycket det går också.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.