Kontaktperson

En kontaktperson ger stöd så att du som har en
funktionsnedsättning får kontakt med andra
och får en bra fritid.
Kommunen hjälper till att hitta en kontaktperson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.