Korttidsvistelse

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva få nya upplevelser
och omväxling ibland.
Dina föräldrar eller familj kan behöva
göra andra saker.
Då finns det som kallas korttidsvistelse.

Kortidsvistelse kan vara på en korttidsenhet eller hos en stödfamilj.
Korttidsvistelse kan också vara ett läger du åker på under några dagar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.