Rådgivning och annan personlig hjälp

Om du har en svår funktionsnedsättning har du
och din familj rätt till stöd av olika experter.
Experterna kan mycket om hur det är
att leva med en funktionsnedsättning.
Du kan få råd och stöd för att leva ett bra liv.
Det kan vara råd och stöd från psykolog eller kurator.
Det kan också vara råd och stöd från sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Rådgivning och annan personlig hjälp får du via Region Skåne.

Om du klickar här kommer du till Region Skånes lättlästa sidor

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.