Presskonferens, Landskrona stads kulturstipendium

Mottagare av Landskrona stads kulturstipendium 2011 kommer att offentliggöras vid en presskonferens den 24 november.

Presskonferensen genomförs i Stadshuset, Röda rummet, plan 6.

Torsdagen den 24 november 2011 kl. 13.00.

Stipendiater kommer att närvara vid presskonferensen.

Med vänlig hälsning
Gunlög Stenfelt
Ordförande i Kulturnämnden2011-11-21 11:57