Redovisning av sommarlovsstöd

Beviljat sommarlovsstöd ska redovisas här till Landskrona stad senast den 31 augusti.

Det som behöver redovisas är:

  • vilka aktiviteter som har genomförts
  • antalet flickor och pojkar i åldern 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna
  • effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer
  • De medel som inte har använts i enlighet med stödets ändamål ska återbetalas senast 1 november 2017

Personuppgifter som lämnas i detta formulär kommer att behandlas i datasystem hos Landskrona stad och användas för att lagra information i detta ärende. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna används, skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Sebastian Sanchez Riveros
0418-47 35 94
sebastian.sanchezriveros
@landskrona.se