Kommande utställningar

Höckertska donationen

Visas 12 mars – 23 april 2017

Direktör Oscar Höckert med fru Augusta donerade 1952 en samling med konst till Landskrona museum. Ett urval av de donerade verken visas nu i denna utställning. Konsten i denna samling är företrädesvis från 1920, 30 och 40 talen och motiven är landskap, porträtt, miljöer och stilleben.

I samlingen finns verk av konstnärer som Isaac Grünewald, Per Gummesson, Prins Eugen, Alfred Hedlund, Agda Holst och Svante Bergh.

Välkommen på vernissage och invigning söndagen den 12 mars kl. 1416.


Sensual Knowledge

Visas 19 mars – 28 maj 2017

Abtrakt målning med blå former mot en vit-grå bakgrundEn utställning med Hannaleena Heiska, Rauha Mäkilä, Maiju Salmenkivi, Camilla Vuorenmaa, Frida Hultcrantz, Heidi Lampenius. Curator: Mika Hannula.

Landskrona museum presenterar med glädje och spänning för första gången en utställning med sex samtida konstnärer från Finland.

Sensual Knowledge återförenar en grupp Helsingfors-baserade målare som studerade tillsammans vid Academy of Fine Arts i Helsingfors. Konstnärerna har sedan studietiden varit i kontakt med varandra, men har innan denna utställning aldrig arbetat eller ställt ut tillsammans. Curatorn för utställningen, Mika Hannula, var under konstnärernas studietid rektor på akademin.

Denna utställning fungerar som en plattform för ett återbesök i det förflutna hos var och en av konstnärerna. De återkopplar sina tidigare erfarenheter med de möjligheter och utmaningar som finns i grupputställningen just här och just nu. Utställningens titel, Sensual Knowledge, handlar om berättelser och processer. Genom att ställa ut tillsammans har konstnärerna möjligheten att bearbeta känslor och berätta historier. Detta gör de via måleriet, som i sin tur förmedlar känslor - abstrakta och figurativa, rumsliga och diskursiva.

Välkommen på vernissage och invigning söndagen den 19 mars kl 14-16. Konstnärer och curator deltar i invigningen.

Transport av utställningen sponsras av MTAB. 


TIME, LIGHT, LOVE –
Swedish Photographic Portraits 1840–2016

Visas 8 juni 2017 – 28 januari 2018

Porträttfotografi av Ernst Algot Frank. I väntan på uppförandet av ett fotohistoriskt museum i Landskrona presenterar Landskrona Foto tre unika utställningar med utgångspunkt i samlingar och arkiv. ”TIME, LIGHT, LOVE – Swedish Photographic Portraits 1840–2016” är den andra av dessa. Medan den första utställningen ”AgNO3: Histories of Science and Photography in Sweden”, som blev en publik- och kritikersuccé, undersökte gagnandet av fotografi för vetenskapliga syften rör sig denna uppföljande utställning kring det intima, det hemliga och det mänskliga.

Tid, ljus och kärlek; Landskrona museum låter människor med liv lika komplexa som våra egna träda fram ur förliden tid. Jämte våra liv löper berättelsen om våra liv, historier som berättas muntligt, i text och i bild, av oss själva och av andra. Vi dokumenterar och uppfinner varandra, vi drar ifrån och lägger till, vi avslöjar och döljer, vi ger och vi tar. Utställningens fotografier, extraordinära och vackra, skapar möjlighet att jämföra våra liv mot deras och mäta vår tid mot det förgångna. 


Landskrona Foto View: Finland

Visas 29 juni – 17 september 2017

Foto ur serien Collection of Headless Women av Ulla JokisaloDe senaste tre åren har Landskrona Foto under sommaren presenterat ett annat lands fotografi och fotografer. Serien startade med Turkiet, följt av Tjeckien och Irland. I 2017 års landspresentation för Landskrona Foto fram finländsk fotografi, och då i synnerhet de konstnärligt starka bidrag som utvecklats vid The Helsinki School vid Aalto-universitetet. Utställningen sammanfaller dessutom med högtidlighållandet av Finlands 100 år som självständig nation.

Utställningen kommer att bestå av tre separata delar med fokus på fotografi från förr och fram till idag. Den första delen kommer att presentera verk av den internationellt etablerade fotografen Pentti Sammallahti och ett urval av hans tidiga elever såsom Jorma Puranen, Joakim Eskildsen och Jyrki Parantainen. Den andra delen blir en soloutställning med Ulla Jokisalo, som av många anses vara Louise Bourgeois nordiska motsvarighet. Den sista delen av Landskrona Foto View: Finland kommer att fokusera på the Helsinki Schools yngsta medlemmar, och hur denna generation använder det fotografiska mediet som ett redskap i tolkningen av konstnärliga koncept, från Fluxism till Land Art.


Landskrona Foto Festival

Visas 8–17 september 2017

Festivalutställningar. Mer information kommer.


Reklamhistorisk utställning

Öppnar i oktober 2017

Reklambild för märken Jane Hellen. Porträtt av en kvinna med grön ögonskugga och rött hår. På bilden står det: Måla dig som du själv vill. Ta inte efter någon. Använd dom rätta färgerna bara. Jane Hellen. Varje dag möter vi massor av reklam. Och vi har alla åsikter om den. Vad vi köper, hur och var, visar vem vi är. På så vis är reklamen ett avtryck av sin samtid och en ovärderlig kulturskatt.

Sveriges arkiv för reklam och grafisk design, Rum för Reklam, finns idag på Landskrona museum. Samlingen består av över 100 000 objekt och innehåller allt från skisser och original till annonser och hela kampanjer. Nu öppnar Landskrona museum en permanent reklamhistorisk utställning baserad på denna samling.
Med utgångspunkt i reklamen utforskar utställningen samhället och samtiden från 1900-talet fram till idag. Vad kan reklamen berätta för oss om dåtida och nutida ideal, trender, värderingar och behov? Och vilka exempel finns det på när reklam har brutit ny mark och varit en kraft i samhället? Film, radio, originalföremål och annonser visas tillsammans med digital teknik. Vi möter kreatörerna bakom minnesvärda kampanjer, och utforskar nya infallsvinklar på svensk form och reklam.


Selmas italienska resa

Visas 19 november 2017 – 2 april 2018

Mer information kommer.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Besöksadress
Slottsgatan, 261 31 Landskrona
Ingång från Kasernplan.
Museet har även ingång från gatuplan, som leder direkt till hiss. 

Fri entré.

Ordinarie öppettider
Tisdag till söndag: kl. 12.00-17.00
Torsdag: kl. 12.00-20.00
Måndag: stängt

Museets entré

0418-47 31 20

Evenemang på museet  
Evenemang på museet