Vårt mål - att du når dina!

På Öresundsgymnasiet Landskrona erbjuds både spets och bredd i utbildningen. Vi är en kommunal gymnasieskola som har alla de resurser som behövs för att garantera en riktigt bra utbildning. Vi tar utbildning på allvar.

Hos oss står du som elev i centrum. Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola som erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas på skolan och genom våra internationella samarbeten. Vi har höga förväntningar på dig som elev, vi är övertygade om att alla kan lyckas i skolan. Tydlig struktur kring dina studier och mycket individuell coachning är en förutsättning för att lyckas och nå sina mål. Med god struktur och tydliga mål, tydlig uppföljning och ett mentorskap där du stimuleras till utveckling ges du goda förutsättningar att lyckas.

Idrottsprofilering & spjutspetsinriktningar

Med ett dussintal program med spjutspetsinriktningar så som beteendevetenskap och information- och mediateknik, kan eleverna kombinera sina yrkesmässiga och akademiska ambitioner med sina idrottssatsningar och ett nationellt idrottsgymnasium i golf och fotboll. För elever som kommer från andra kommuner i Sverige, erbjuds dessutom internatmöjligheter på ett elevboende för idrottseleverna.

Läs mer om hur du kan kombinera ditt idrottande och studier 

Fåtal platser kvar på NIU - kombinera fotboll eller golf med ett av våra nationella program. >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll