Albanoskolans trivsel och ordningsregler läsåret 2018/2019

Vision: Alla på skolan ska trivas, må bra och ges goda förutsättningar för att bli självständiga, ansvarstagande och demokratiskt tänkande individer.

Förväntningar på elev:

 • Visa hänsyn, respekt och vänlighet till varandra.
 • På skolan använder vi lugn samtalston och bidrar till arbetsro.
 • Kränker inte andra med fula ord/skällsord. 
 • Tar ansvar för din egen inlärning/lärprocess och arbetar mot uppsatta mål.

Förväntningar på vårdnadshavare:

 • Har huvudansvaret för ditt barns utveckling och fostran.
 • Är delaktig i ditt barns skolgång och stöttar ditt barn med läxor.
 • Tar del av ditt barns skriftliga omdöme inför utvecklingssamtal och deltar på utvecklingssamtalen.
 • Deltar på föräldramöten.
 • Ser till att ditt barn infinner sig i rätt tid, på rätt plats och med rätt utrustning.
 • Tar aktivt del av skolans/fritidshemmets information och rutiner som t.ex. sjukfrånvaro, ledigheter, ordningsregler och arbetssätt.
 • Håller skolans/fritidshemmets personal informerad om det som rör ditt barn.
 • Sjukanmäler ditt barn via familjeportalen eller på tel: 0418-47 44 44

Regler:

 • Det är viktigt att alltid komma i tid.
 • Mobiltelefon är förbjudet på skolan.
 • Ingen snöbollskastning på skolgården.
 • Vi går inomhus.

Konsekvenser:

 • Skriftlig information till hemmet via tillbudslapp.
 • Samtal med lärare och vårdnadshavare kontaktas.
 • Vårdnadshavarna kan bli ersättningsskyldig för förstört eller borttappat skolmaterial.
 • Förlorad lektionstid skall tas igen.
 • Samtal med rektor.

 

                                                                                           

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Monika Torkar

Senast ändrad