Albanoskolans ordning och trivselregler

Vision: Alla på skolan ska trivas, må bra och ges goda förutsättningar för att bli självständiga, ansvarstagande och demokratiskt tänkande individer.

Förväntningar på elev:

 • Visa hänsyn, respekt och vänlighet till varandra.
 • På skolan använder vi lugn samtalston och bidrar till arbetsro.
 • Kränker inte andra med fula ord/skällsord. 
 • Tar ansvar för din egen inlärning/lärprocess och arbetar mot uppsatta mål.

Förväntningar på vårdnadshavare:

 • Har huvudansvaret för ditt barns utveckling och fostran.
 • Är delaktig i ditt barns skolgång och stöttar ditt barn med läxor.
 • Tar del av ditt barns skriftliga omdöme inför utvecklingssamtal och deltar på utvecklingssamtalen.
 • Deltar på föräldramöten.
 • Ser till att ditt barn infinner sig i rätt tid, på rätt plats och med rätt utrustning.
 • Tar aktivt del av skolans/fritidshemmets information och rutiner som t.ex. sjukfrånvaro, ledigheter, ordningsregler och arbetssätt.
 • Håller skolans/fritidshemmets personal informerad om det som rör ditt barn.
 • Sjukanmäler ditt barn via familjeportalen eller på tel: 0418-47 44 44

Regler:

 • Det är viktigt att alltid komma i tid.
 • Mobiltelefon är förbjudet på skolan.
 • Ingen snöbollskastning på skolgården.
 • Vi går inomhus.

Konsekvenser:

 • Skriftlig information till hemmet via tillbudslapp.
 • Samtal med lärare och vårdnadshavare kontaktas.
 • Vårdnadshavarna kan bli ersättningsskyldig för förstört eller borttappat skolmaterial.
 • Förlorad lektionstid skall tas igen.
 • Samtal med rektor.

 

                                                                                           

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Albanoskolan