Välkommen till Asmundtorp förskola

Asmundtorps förskola är en förskola som genomsyras av lärande möten i glädje och harmoni!

Hos oss övas barnen att stärkas i
* En god självkänsla men även en vi-känsla 
* En god förmåga till empati 
* En god förmåga att kommunicera 
* En förmåga till trygghet, särskilt i mötet med det okända 
* En motivation, glädje och nyfikenhet inför livet

Vi ser barn som unika, nyfikna och att de har en vilja att lära. Vi ser till alla barns lika värde och vill ge dem en tilltro till sin egen förmåga. Därigenom får dem en god självkänsla.

Som pedagoger ger vi barnen tillfällen att försöka själva och tillsammans, barn lär i samspel med andra barn och vuxna. För att utvecklas behöver barnen närvarande pedagoger som uppmuntrar och hjälper till.

Vi vill vara goda förebilder för barnen i deras livslånga lärande.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Asmundtorps förskola  
Kontakta Asmundtorps förskola

Asmundtorp förskola

Rågången 1
261 75 Asmundtorp

Rektor Anette Olsson

Telefon: 0418-474398
anette.k.olsson@landskrona.se

Bitr rektor Lina Nordestedt

Telefon: 0733-474351
lina.nordestedt@landskrona.se 

Vik bitr rektor Anne Olsson

Telefon: 0733-473072
anne.olsson2@landskrona.se 

Specialpedagog Linda Henryson 0733-474311
linda.henryson@landskrona.se

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Asmundtorps förskola