Om förskolan

Asmundtorps förskola ingår i område 3 tillsammans med Häljarps förskolor.

Välkomna till område 3 som består av förskolorna Björkbacken, Talldungen och Strandängen i Häljarp samt förskolan i Asmundtorp! Förskolorna i Häljarp har totalt ca 330 barn och förskolan i Asmundtorp har ca 140 barn som dagligen ges kvalitativ förskoleverksamhet av våra 90 pedagoger. Förskolorna leds av en rektor och två biträdande rektorer. I området finns även en specialpedagog samt en administratör. Vi har också en musikpedagog som åker runt till alla våra förskolor och sjunger och spelar tillsammans med barnen!
För att få en likvärdighet inom våra förskolor har vi skapat en profil: Hållbar framtid! Profilen har tre ben – ekonomi – ekologi och social hållbarhet. ​
Syftet med vår profil är att genom vår undervisning ge barnen kunskaper och verktyg för att kunna ta sig an framtiden och ge världen en ny berättelse.
Förskolans viktigaste uppgift är att skapa hopp och framtidstro och det skapar vi bland annat genom vår vision,

Genom engagemang skapar vi en utbildning full av glädje, trygghet och nyfikenhet där barn och medarbetare utvecklas tillsammans mot en hållbar framtid.

Visionen har personalen själva varit med och tagit fram och den genomsyrar vår verksamhet.

Vi har tydliga mål och höga förväntningar på kvaliteten i den verksamhet vi bedriver. I våra förskolor arbetar vi aktivt med inspirerande lärmiljöer och anpassar dessa utifrån de individer vi har i gruppen. Vårt mål är att ha en likvärdighet inom alla våra förskolor.

Varmt välkomna till oss!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Asmundtorps förskola