Information kring corona (covid-19)


Lättläst sida

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Kommunens fokus är att skydda äldre och andra som tillhör riskgrupperna, samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Landskrona stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

I menyn ovan hittar du information för de som till hör en riskgrupp samt vad som gäller för skolor, näringslivet och föreningar.

Följ dessa råd för att minska smittspridningen av covid-19:

  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
  • Undvik större sociala sammanhang som fester, bröllop och liknande tillställningar.

Använd munskydd i kollektivtrafiken

Du som åker buss eller tåg mellan klockan 7–9 samt 16–18 på vardagar rekommenderas att använda munskydd eftersom det kan vara svårt att undvika trängsel ombord. Detta gäller dig som är i gymnasieåldern och äldre. 

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se

Viktig information vid användande av munskydd

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationsblad på flera språk som förklarar hur man använder munskydd på rätt sätt. Läs infobladet på Folkhälsomyndighetens hemsida.  

Det är viktigt att du kastar munskyddet i hushållssoporna och knyter påsen ordentligt. Övrigt hushållsavfall från hem där det finns (eller kanske finns) covidsmitta gör du som vanligt med. 

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som började gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen.

Verksamheter som exempelvis gym och butiker är bland annat skyldiga att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu blir det skarpa regler som kan tillsynas.

Mer information hos folkhalsomyndigheten.se

Max 8 personer får samlas

Från och med 10 januari gäller också att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas inom Sverige. Det finns två undantag från denna regel. Polisen är den myndighet man ska ansöka om tillstånd hos för att få anordna en allmän sammankomst. På polisens webbplats finns också vanliga frågor och svar. Läs mer hos polisen.se

 

Lättläst, uppläst och information på teckenspråk

Vanliga frågor och svar om covid-19

Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna kring covid-19 och testning.

Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad som gäller för dig som är i en riskgrupp.

Självtest för covid-19 på 1177.se

Om du har symtom som kan vara covid-19 kan du beställa ett självtest. Beställ testet genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se med en e-legitimation.

Har du inga symtom – men har andra frågor om covid-19?

Lägesbild för Landskrona

I Region Skånes kommunrapport kan du se hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste vecka i Skånes kommuner i förhållande till antalet invånare i kommunen. Rapporten uppdateras varje vecka. 

Lägesbild för Skåne

En samlad lägesbild för Skåne och alla andra regioner finns på krisinformation.se. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns även aktuella allmänna lokala råd.

Psykisk hälsa i kristid

SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Exempelvis finns stödlinjer att ringa till för barn, unga och äldre.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Flera aktörer erbjuder stöd i Landskrona:

Budget- och skuldrådgivning

Är du orolig för din ekonomi kan du kontakta budget- och skuldrådgivning i Landskrona stad. Det kostar inget att träffa en budget- och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt. 

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Landskrona stad inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Källkritik

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningssätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor. 

Se MSB:s 6 tips för att bedöma information

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr