Elev/Vårdnadshavare

Vår rektor

Den 1 augusti 2016 tillträdde Lina Johansson tjänsten som rektor för Emiliaskolan i Häljarp. Lina Johansson är utbildad rektor och är lärare i grunden. Hon kommer fortsatt att ha ett nära samarbete med Sandåkerskolan och förskolorna i Häljarp. 

 

 

Familjeportalen

I det digitala verktyget familjeportalen presenterar lärarna sina pedagogiska planeringar inför varje nytt arbetsområde. Planeringarna innehåller vilka nationella mål lärarna har utgått från, hur de har konkretiserat dem för att passa det skolår som undervisningen avser, vad de kommer att bedöma i elevernas arbete, på vilket sätt de tänker genomföra bedömningarna och vad de kommer att undervisa om. Elever och föräldrar ska kunna se en tydlig koppling mellan undervisningen, de nationella målen samt vad läraren bedömer. Familjeportalen innehåller också skolans skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen, bl a i form av bedömningsmatriser.

Läroplanens och kursplanernas mål är i centrum för arbetet och inte antalet lektionstimmar i respektive ämne.

Ledigheter

Enligt skollagen får skolans rektor bevilja eller avslå ledighetsansökningar för elever. På Sandåkerskolan har lärarna denna beslutanderätt på delegation. Lärarnas beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen och frånvarons längd.

Skolverket nämner tre giltiga skäl för ledigheter: vissa resor, familjehögtider och religiösa högtider. Enligt Johan Hultgren, jurist på Skolverket har lagstiftaren inte tänkt att man ska få ledigt för att åka iväg på en nöjesresa eller semesterresa mitt under terminen.  Med tanke på skolplikten och att det är svårt för en elev att ta igen förlorad undervisning är Emiliaskolan restriktiv med att bevilja ledigheter. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emiliaskolan