Försäkring

Landskrona stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom verksamhetsområdet. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov.

Försäkringen gäller personskador. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som staden tecknat gäller inte för sjukdom.

När olycksfall inträffar 
Försäkringsinformation
För skadeanmäl ring och anmäl skadan till Länsförsäkringar
via telefon 042-633 91 37 
eller e-post: personskadeavdelningen@lansforsakringar.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av cybercom_admin