Om skolan

Emiliaskolan är belägen i Häljarp, en växande ort med ungefär 3500 invånare några kilometer sydost om Landskrona. Emiliaskolan är en F-3-grundskola, för barn i åldrarna 6-9 år

Upptagningsområdet är Häljarp och Saxtorp. Ca en fjärdedel av barnen åker skolskjuts. Eleverna från Emiliaskolan börjar på Sandåkerskolan i skolår 4. 


Skolan arbetar långsiktigt med målet att eleverna ska uppleva en röd tråd i sitt lärande och att deras utveckling ska utgå från individuella färdigheter och ett större eget ansvarstagande.

Skolans gemensamma värdegrund, vilket genomsyrar såväl undervisningen som vårt förhållningssätt till varandra, utgår från demokrati, jämlikhet, rättvisa, respekt och mångfald.

Passivhusteknik

Emiliaskolan är byggd med passivhusteknik som är miljöanpassad.I passivhus används det mycket mindre energi till uppvärmning än i andra nybyggnader och därmed blir utsläppet av CO² väsentligt mindre. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emiliaskolan