Tillståndsöversikt

Beroende på vilken typ av evenemang som ska anordnas och på vilken plats behöver du se till att du har alla tillstånd som krävs. Ska du anordna ett utomhusevenemang kan du behöva söka tillstånd för att använda offentlig mark. Du behöver kanske ett serveringstillstånd eller registrera livsmedelshantering. Brandskyddet är också viktigt att se över.

verksamt.se hittar du en checklista för vilka tillstånd som krävs för att anordna evenemang.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

Destinationsenheten

event@landskrona.se

Senast uppdaterad av Annika Rundblad