Mark och lediga lokaler

I Landskrona finns detaljplanerad etableringsmark att bygga på. Tomterna är skräddarsydda och har bra läge nära infartsled, hamn eller järnväg. Det finns också många fastighetsägare som kan erbjuda lediga lokaler på attraktiva platser runt om i staden med passande lägen för kontor, försäljning eller andra verksamheter.

Markpriser
Markpriset är relativt förmånligt jämfört med de större städerna och ligger på cirka 150-350 kr/kvm med anslutningar fram till tomtgränsen. Här finns god tillgång på mark som är detaljplanerad.

Att köpa verksamhetsmark
Landskrona stads verksamhetsmark avstyckas och anpassas storleksmässigt för att fungera för planerad verksamhet. Marken sälj därefter i befintligt skick, vilket innebär att köperen ansvarar för och bekostar alla markarbeten. I köpeskillingen ingår inga anslutningsavgifter.

Marken sälj alltid mot ett villkor att den bebyggs inom en viss tid och att verksamhet startas på fastigheten. Detta för att undvika spekulationsköp. Tomträtt, arrende eller annan upplåtelseform kan övervägas.

För att vi ska kunna rekommendera en lämplig tomt behöver vi få svar på ett antal frågor:

  • Vilken typ av verksamhet planeras?
  • Vilken typ av besökare kommer verksamheten ha?
  • Vilken storlek på mark behövs?
  • Hur mycket transporter sker till verksamheten?
  • Har verksamheten något riskavstånd och vilka grannar är olämpliga?
  • Hur många anställda kommer företaget ha?
  • Krävs speciella tillstånd för verksamheten?

Lokaler
Det finns lediga lokaler att hyra och fastigheter till salu i olika delar av Landskrona. Oavsett om du vill starta eget, vill etablera ett företag här eller är befintlig företagare som söker en ny lokal finns här alternativ med olika storlek, läge och prisnivå.  Det finns även möjlighet att hyra ett rum på Linc, ett företagshus för start-ups som staden driver.

Landskrona stad har ett avtal med Objektvision. Här kan du söka lediga lokaler samt du som är fastighetsägare kan annonsera dina lediga lokaler utan kostnad. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Tillväxt- och näringsliv
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Tillväxt- och näringslivschef

Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0418-47 00 80

Näringslivsutvecklare

Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90

Näringslivsutvecklare

Anders A Ekblom
anders.ekblom@landskrona.se
0418-47 04 16

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen  
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Mark-och exploatering
Fredrika Klevborn
fredrika.klevborn@landskrona.se
0418-47 35 75

Mark- och boendeprogram  
Mark- och boendeprogram

Senast uppdaterad av Annika Rundblad