Anslutningar

Här finner du kontaktuppgifter för anslutningar till el-nät, VA, fjärrvärme, bredband, fiber och gas. Anslutningsavgifter är i många fall beroende av vilken typ av anläggning som avses, storlek på fastigheten och vilken verksamhet som ska bedrivas. Viss information finns att hitta på respektive hemsida i annat fall går det bra att kontakta kundtjänst.

El, fjärrvärme och bredband
Landskrona Energi
kundservice@landskronaenergi.se
Tfn: 0418-47 36 20

Kontaktuppgifter för frågor kring fiberanslutningar och Stadsnätet:
stadsnat@landskronaenergi.se 


El vid större anslutningar
E.ON

Vatten och avlopp
NSVA
VA-taxa och anslutning
kundservice@nsva.se
Tfn: 010-490 97 00

Gas och naturgas
E.ON
Kontakta företagskundservice 
010-228 39 42

Avfall från privatpersoner och verksamheter
LSR
kundtjanst@lsr.nu
Tfn: 0418-45 01 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad