Områden för etablering

De senaste åren har Landskronas näringsliv utvecklats mycket positivt. Landskronas unika geografiska läge mitt i Öresundsregionen med en arbetsmarknad på 4 miljoner människor, goda kommunikationer och 10 universitet inom 1 timmes restid är några av skälen till att många företag väljer att etablera sig just här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen  
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Mark-och exploateringschef'
Fredrika Klevborn
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

 

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Näringslivsenheten
Tillväxt- och kommunikation
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Näringslivschef
Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0418-47 00 80

Näringslivsutvecklare
Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90

Assistent
Emma Ljungstrand
emma.ljungstrand@landskrona.se
0709-470418

Senast uppdaterad av Annika Rundblad