Verksamhetsområden utanför tätorten

Asmundtorps företagspark
Kommunal mark för icke störande småindustri finns.

Häljarps företagspark
Kommunal detaljplanerad mark finns.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad