Varvsudden och Västra industriområdet

På Varvsudden och i det intilliggande Västra industriområdet har ett stort antal företag med koppling till hamn och varv samlats.

Området är Landskrona största industriområde och här har Landskronas historia som en stark industri- och varvsstad satt sina spår. Det finns tillgängliga industrilokaler som kan utnyttjas för den nya moderna industrin samt verksamheter med koppling till marina näringar. 

Reparationsvarvet Oresund Heavy Industries är det största i sitt slag i Sverige vilket medför att många företag med koppling till varvet valt att etablera sig här. Sedan några år finns även vindtornstillverkaren EWP här på grund av sitt ypperliga geografiska läge med tillgång till naturlig djuphamn. Området har även direkt tillgång till järnväg.

Andra större företag i området är Faiveley Transport, Yara AB och Boliden Bersöe.

I dagsläget finns ingen ledig kommunal mark i området.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Varvsudden och Västra industriområdet  
Varvsudden och Västra industriområdet

Senast uppdaterad av Annika Rundblad