Weibullsholms företagsområde

Weibullsholm är ett företags- och handelsområde mellan stadskärnan och motorvägen som har vuxit snabbt de senaste åren.

Landskronaindustrimark Weibullsholm.jpgUnder senare år har ett handelsstråk vuxit fram längs Landskronas södra infart. Här finns ett område med ett flertal stormarknader och butiker för volymhandel.

Området har goda kollektivförbindelser med stationen och stadskärnan och i området finns ett flertal lunchställen och ligger på gångavstånd från stadskärnan och stationsområdet med tåg och regionbussar.

I dagsläget pågår detaljplanering av området mellan stationen och handelsområdet som på sikt kommer att innebära möjlighet till ytterligare utveckling. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Weibullsholm  
Weibullsholm

Senast uppdaterad av Annika Rundblad