Näringslivet i Landskrona

Näringslivet i Landskrona har en positiv utveckling. De senaste åren har allt fler företag valt att etablera sig här, mycket beroende på det attraktiva läget mitt i den expansiva regionen Greater Copenhagen.

 

Flyg LandskronaBH82486.jpgI Landskrona finns närhet till ett flertal storstäder, flygplats, universitet och inte minst en infrastruktur som är rankad i topp i Sverige. Fiberutbyggnaden är bäst i Sverige vilket gynnar näringslivet, inte minst. Landskrona har även en mycket god tillgång på mark och lokaler i attraktiva lägen.

Landskrona är en del av den expansiva regionen Greater Copenhagen med totalt fyra miljoner invånare och en rad andra styrkeområden. Landskrona ingår också i Familjen Helsingborg vilket är samverkan mellan 11 kommuner i nordvästra Skåne.

Företagsklimatet har de senaste åren förbättrats avsevärt som resultatet av ett mycket målmedvetet arbete och hög prioritet av Landskrona stad. Tillverkningsindustrin är fortfarande mycket stark med ungefär en femtedel av näringslivet och innovationsförmågan är hög. Traditionen är lång inom varvsindustri och högteknologisk industri och de senaste åren har ytterligare företag valt att etablera sig just här. Det goda geografiska läget gör att företag inom logistikbranschen i allt högre grad valt Landskrona.             

Som alla kommuner längs Skånes västkust har staden en stor innovationskraft och nyföretagandet ökar stadigt. Nya företag kan utvecklas på Linc, ett företagshus och inkubator som främst vänder sig till kunskapsintensiva tjänstenäringar.    

Landskrona har gjort ett strategiskt val att inte skapa ett externt köpcentra. Satsningen på stadsmiljön och kombinationen av butiker, restauranger och caféer och spännade upplevelser har bidragit till en attraktiv stadskärna. Tätt på stadskärnan har ett nytt volymhandelsområde vuxit fram.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad