Näringslivet i Landskrona

Näringslivet i Landskrona har en positiv utveckling. De senaste åren har allt fler företag valt att etablera sig här, mycket beroende på det attraktiva läget mitt i en expansiva regionen.

 

 

Landskrona höstmorgon.jpgTillverkningsindustrin är fortfarande mycket stark med ungefär en femtedel av näringslivet och innovationsförmågan är hög. Traditionen är lång inom varvsindustri och högteknologisk industri och de senaste åren har ytterligare företag valt att etablera sig just här. Det goda geografiska läget gör att företag inom logistikbranschen i allt högre grad valt Landskrona.             

Nya företag kan utvecklas på Linc, ett företagshus och inkubator som främst vänder sig till kunskapsintensiva tjänstenäringar.  

Landskrona har gjort ett strategiskt val att inte skapa ett externt köpcentra. Satsningen på stadsmiljön och kombinationen av butiker, restauranger, caféer och spännade upplevelser har bidragit till en attraktiv stadskärna. Tätt på stadskärnan har ett nytt volymhandelsområde vuxit fram.nvajo.com

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer inspiration på iLandskrona.se

Landskronas utveckling 2010-2020

Senast uppdaterad av Annika Rundblad