Lokala företagsnätverk

Det finns flera lokala nätverk där du kan knyta kontakter och skapa affärsmöjligheter. Nätverken bidrar till att synliggöra och utveckla Landskronas samlade näringsliv.

Landskronasamverkan
Bolag som till lika delar ägs av Landskrona stad, Fastighetsägarna i Landskrona samt Landskrona Cityförening där alla butiker, restauranger och övrig näringsverksamhet i Landskrona finns representerade. 

www.landskronasamverkan.se
info@landskronasamverkan.se
Kontakt: Lena Benediktsson, 261 Design

Företagarna Landskrona
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och erbjuder rådgivning, försäkring samt nätverk till företagare.  Företagarna Landskrona är en förening inom Företagarna Syd. Företagarna anordnar frukostträffar en fredag i månaden som är öppna för alla som är intresserade. Ingen föranmälan behövs.
www.foretagarna.se/landskrona
Ordförande: Ina Zachhau
E-post: hotelchaplin@gmail.com
Tfn: 0418-163 35

Företagsarenan Landskrona
Företagsarenan Landskrona är ett samarbete och nätverk med syfte att stärka och stödja befintliga och nya företag och därigenom stärka företagsklimatet i Landskrona med omnejd.
www.foretagsarenan.se
info@foretagsarenan.se
Ordförande: Göran Green
Kontaktperson: Christer Stenberg
Tfn: 0739-81 13 83

Landskrona BoIS affärsnätverk
Ett aktivt affärsnätverk med syfte är att knyta kontakter och skapa affärer. www.landskronabois.com
Kontaktperson: Anders Lindfors
E-post: anders.lindfors@landskronabois.se
Tel. 0735-17 13 08

Landskrona Citadell Rotaryklubb
Lunch med föredrag varje måndag 11.50-13.00 på Matscenen
President: Per-Olov Karlsson
E-post: landskrona-citadell@rotary.se
www.landskrona-citadell.rotary2390.se
Tel:
 0725-573717      

Föreningen Selma
Föreningen Selma är ett lokalt resurscentrum för kvinnor i Landskrona.
Ordförande: Ina Zachhau
E-post: hotelchaplin@gmail.com
Tfn: 0418-163 35, 070-49 31 662
www.selmorna.se

Nordvästra Skånes Golf & Företagsnätverk
Ett samarbete mellan sex golfklubbbar och företag över kommungränserna i regionen.
Kontaktperson: Ted Roos
www.golfnatverk.se
E-post: b2b@golfnatverk.se
Tel: 0735-311927

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad