Infrastruktur & pendling

Landskrona är ligger strategiskt längs med E6:an och centrum nås på ett par minuter. Järnvägsstationen strax utanför centrum nås lätt med tätt trafikerade bussar. Närliggande flygplatser, Malmö, Kastrup och Ängelholm ligger på behändigt avstånd. I Landskrona finns dessutom en mindre flygplats för affärsjet. Hamnen är välutbyggd och kan ta in djupgående fartyg.

IT- och tele
Landskronas IT- och telenät är i topp i Sverige enligt företagarna själva visar Svenskt Näringslivs undersökning. 2018 hade alla tillgång till fiber vilket vi var först i landet med. Satsningarna fortsätter för att Landskrona ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen.

Pendling
Landskrona är en del av Öresundsregionen som betår av cirka 4 miljoner invånare och möjligheterna utnyttjas av såväl invånare som företag. 20 000 invånare pendlar över Öresund för att arbeta och företag i Danmark respektive Sverige har inte sällan sin ägar på andra sidan sundet. Tåget tar dig till Malmö på 30 minuter och till Kastrups flygplats på 50. Helsingborg når du på mindre än en kvart. 

Av Landskronas arbetsföra befolkning är det ca 10 000 personer som valt att bosätta sig i Landskrona och pendla ut för att arbeta. Något färre, cirka 7000 personer, pendlar in till Landskrona för att arbeta.  

Stadstrafik
Från järnvägsstationen i utkanten av Landskrona till stadens centrum går en trådbuss med tät trafik. Förutom denna linje består stadstrafiknätet av ytterligare 4 linjer. Alla har avgångar var 15:e minut på dagtid under vardagar.

Färjetrafik
Ventrafiken AB trafikerar Landskrona-Ven. Avgångar 8-9 gånger dagligen hela året. Under sommaren utsökas antalet avgångar. Det finns färjor för såväl passagerare som fordon.

Djuphamn
Hamnen i Landskrona är väl utbyggd och har ett seglingsdjup på 11 meter. Godstransporter med tåg ansluter till hamnen.

Industrispår 
Landskrona stad förvaltar ett industrispår som är tillgängligt för de företag och industrier som behöver järnvägstransporter till och från områdena i hamnen. Spåranläggningen är tillgänglig under hela året. Farligt gods får fraktas på spåren. Läs mer

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Läs mer  
Läs mer

Senast uppdaterad av Annika Rundblad