Näringslivet i siffror

Landskronas näringsliv har haft en positiv utveckling och antalet anställda har ökat kontinuerligt de senaste tio åren.

Det finns 4 039 arbetsställen i Landskrona varav 3 903 utgörs av verksamma företag (2021). Totalt är det 18 360 anställda i Landskrona. Av dessa är drygt 12 000 anställda inom det privata näringslivet.

 

Antal anställda 2012 - 2021

Antalanställda (3) mellan.jpg

 

Antal arbetsställen 2012 - 2021

Antalarbetställen, mellan.jpg

 

Fördelning av branscher 

Branschtårta.jpg

 

De branscher som sysselsatte flest personer i Landskrona är vård, omsorg och sociala tjänster som totalt sysselsätter 4 180 personer. Tillverkningsindustrin i Landskrona är fortsatt stark och 3 467 personer arbetar inom denna brasnch. Dessa utgör 19 procent av samtliga anställda vilket är nästan dubbelt så många som rikssnittet. En bransch som har vuxit kraftigt de senaste tio åren är transport och magasinering.


Som i de flesta av regionens kuststäder är nyföretagandet i Landskrona kreativt och spännande och spänner över en rad olika branscher. Det startas över 200 nya företag årligen. Under 2021 startades 275 nya företag. 

 

Antal nystartade företag 2012-2021

Nystartadeföretag.jpg

 

Handel


Bild1.png

Landskrona värnar om handeln i stadskärnan och har därför valt bort externa köpcentrum. Istället pågår ett aktivt arbete för att göra de centrala delarna av Landskrona än mer attraktiva.  

I Landskronas östra delar finns områden för volymhandel. Här har det skett en stor utveckling de senaste åren med bland annat flera nya stormarknader såsom Biltema, Rusta och Elgiganten.

Handelns omsättning har ökat (med 1 procent under 2020) och det är framför allt dagligvaror som driver utvecklingen. Försäljningsindexet år 2020 ligger på 69 (87 för dagligvaror och 47 för sällanköp) vilket innebär att fler åker ut från kommunen för att handla än in till kommunen. Indexet har ökat för dagligvaror men minskat för sällanköpsvaror under 2020. Landskrona ligger dock högre i jämförelse med andra kommuner inom samma kommungrupp (pendlingskommun nära större stad). 

Företagsklimat

Näringslivet i Landskrona ger höga betyg till företagsklimatet i kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner hamnar Landskrona på plats 35. I Sveriges Kommuner och Regioners mätning Insikt får Landskrona betyget 79 i den senaste mätningen. Snittbetyget i Sverige är 74.

NKI, hemsidan.jpg

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer statistik  
Mer statistik

Senast uppdaterad av Annika Rundblad