Näringslivet i siffror

Landskronas näringsliv har haft en positiv utveckling och antalet anställda har ökat kontinuerligt de senaste tio åren.

Det finns 3 924 arbetsställen i Landskrona varav 3 763 utgörs av verksamma företag (2020). Totalt är det 17 766 anställda i Landskrona. Av dessa är nästan 12 000 anställda inom det privata näringslivet.

Antal anställda i näringslivet 2020

Antal anställd i näringslivet.jpg

 

Fördelning av branscher 2020

Branschtårta.jpg

 

De branscher som sysselsatte flest personer i Landskrona är vård, omsorg och sociala tjänster som totalt sysselsätter 4 180 personer. Tillverkningsindustrin i Landskrona är fortsatt stark och 3 467 personer arbetar inom denna brasnch. Dessa utgör 19 procent av samtliga anställda vilket är nästan dubbelt så många som rikssnittet. En bransch som har vuxit kraftigt de senaste tio åren är transport och magasinering.

Antal nystartade företagNystartade företag.jpg
Som i de flesta av regionens kuststäder är nyföretagandet i Landskrona kreativt och spännande och spänner över en rad olika branscher. Det startas över 200 nya företag årligen. Under 2020 startades 243 nya företag. 

Gästnätter

Gästnätter tom 2020.jpg

Landskrona är ett populärt besöksmål. Mest känt är förmodligen ön Ven i Öresund. Landskrona är även känt för sitt slott, Citadellet, parker och trädgårdar, de mysiga fiskelägena, exempelvis Borstahusen, och den fanstastiska naturen längs Öresunds kust. Aktiviteter som vandring, cykling och fiske är starka trender.

Utvecklingen av besöksnäringen har varit positiv och den omsätter nu mer en en halv miljard kronor. År 2018 var ett rekordår, med 216 000 gästnätter bland annat beroende på att SM-veckan genomfördes i Landskrona. 2020 har inneburit en minskning av antalet gästnätter på grund av pandemin, dock har Landskrona klarat sig förhållandevis bra och minskningen är betydligt lägre än i de flesta andra kommuner.

Handel

Handelns omsätttning2.png

Landskrona värnar om handeln i stadskärnan och har därför valt bort externa köpcentrum. Istället pågår ett aktivt arbete för att göra de centrala delarna av Landskrona än mer attraktiva.  

I Landskronas östra delar finns områden för volymhandel. Här har det skett en stor utveckling de senaste åren med bland annat flera nya stormarknader såsom Biltema, Rusta och Elgiganten.

Handelns omsättning har ökat (med 1 procent under 2020) och det är framför allt dagligvaror som driver utvecklingen. Försäljningsindexet år 2020 ligger på 69 (87 för dagligvaror och 47 för sällanköp) vilket innebär att fler åker ut från kommunen för att handla än in till kommunen. Indexet har ökat för dagligvaror men minskat för sällanköpsvaror under 2020. Landskrona ligger dock högre i jämförelse med andra kommuner inom samma kommungrupp (pendlingskommun nära större stad). 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer statistik  
Mer statistik

Senast uppdaterad av Annika Rundblad