Näringslivet i siffror

Det finns 3 933 arbetsställen i Landskrona varav 3 774 utgörs av verksamma företag. Totalt är det 16 562 anställda i Landskrona (2019). Av dessa är drygt 11 000 anställda inom det privata näringslivet. Antalet anställda i Landskrona har ökat kontinuerligt de senaste tio åren.

Antal anställda 2019.jpg

 

Dominerande industri och tillväxt inom transport och magasinering
De branscher som sysselsatte flest personer i Landskrona år 2019 var vård, omsorg och sociala tjänster som totalt sysselsätter 3 660 personer. Tillverkningsindustrin i Landskrona är fortsatt stark och 3 178 personer arbetar inom denna brasnch. Dessa utgör närmare 20 procent av samtliga anställda vilket är ungefär dubbelt så många som rikssnittet. En bransch som har vuxit kraftigt de senaste tio åren är transport och magasinering.

Branschfördelning 2019.jpg

Nyföretagande
Som i de flesta av regionens kuststäder är nyföretagandet i Landskrona kreativt och spännande. De senaste åren har det varit en positiv utveckling och det startas i snitt över 200 nya företag årligen. Under 2019 startades 246 nya företag.  

Nystartade företag.jpg

 

Besöksnäringen i Landskrona
Landskrona är ett populärt besöksmål. Mest känt är förmodligen ön Ven i Öresund. Landskrona är även känt för sitt slott, Citadellet, parker och trädgårdar, de mysiga fiskelägena, exempelvis Borstahusen, och den fanstastiska naturen längs Öresunds kust. Aktiviteter som vandring, cykling och fiske är starka trender.

Utvecklingen av besöksnäringen har varit positiv och den omsätter nu mer en en halv miljard kronor. År 2018 var ett rekordår, bland annat beroende på att SM-veckan genomfördes i Landskrona. 2020 har inneburit en minskning av antalet gästnätter på grund av pandemin, dock är minskningen betydligt lägre än de flesta andra kommuner.

Gästnätter.jpg

 

Handel
Landskrona värnar om handeln i stadskärnan och har därför valt bort externa köpcentrum. Istället pågår ett aktivt arbete för att göra de centrala delarna av Landskrona än mer attraktiva.  

I Landskronas östra delar finns områden för volymhandel. Här har det skett en stor utveckling de senaste åren med bland annat flera nya stormarknader. Flera välkända butikskedjor såsom Biltema, Rusta och Elgiganten är på väg att etablera sig. 

Handelns omsättning har ökat inom både dagligvaror och sällanköp. Försäljningsindexet ligger på 68 vilket innebär att fler åker ut från kommunen för att handla än in till kommunen. Indexet har ökat för såväl sällanköp som dagligvaror de senaste åren. Det finns fortfarande utrymme för mer handel i kommunen.

Handel.png

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer statistik  
Mer statistik

Senast uppdaterad av Annika Rundblad