På ett lotsmöte får du svar på frågor om tillstånd och anmälan

Det är inte alltid lätt att veta vem man ska kontakta i olika frågor eller vilka tillstånd som krävs för olika verksamheter. Landskrona stad har en lots därför alla myndigheter är med och svarar på dina frågor.

Lotsmöten
Om du ska starta ett företag eller utöka eller förändra en befintlig verksamhet är det ofta många regler att ta hänsyn till och många tillstånd som ska sökas. Vi samlar alla berörda myndigheter för ett uppstartsmöte däreventuella frågor kan tas upp för att underlätta för dig och förhoppningsvis också spara tid. 

På ett lotsmöte svarar vi på frågor som rör följande:

  • Bygglov
  • Serveringstillstånd
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Brandskydd

Vi kan också vara behjälplig med frågor som rör gata, it, fiber, el, vatten och avlopp, sophantering och liknande.

Datum för lotsmöten hösten 2022

7 september
5 oktober
2 november
7 december

Tid: 13.00-15.00

Du kommer få en individuell tid mellan dessa klockslag för just ditt ärende.

Vi kan också arrangera ett lotsmöte med kort varsel vid brådskande ärenden och givetvis kan vi även sammanställa svar på dina frågor på mail och telefon.

E-tjänst för att boka ett lotsmöte

Du kan också kontakta oss på naringsliv@landskrona.se eller på telefonnummer 0418-47 08 90 alternativt 0418-47 04 18 för att boka ett möte.

Förbered dig inför lotsmötet
För att mötet ska bli så givande som möjligt behöver vi får information om ditt ärende.

  • Vilka är dina planer? Förklara så utförligt som möjligt.
  • Har du någon plats eller lokal för verksamheten? I så fall på vilken adress?
  • Hur ser lokalen ut? Skicka skisser eller ritningar, gärna bilder.
  • Vilka specifika frågor har du?

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Näringslivsenheten
Tillväxt- och kommunikation
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Näringslivschef
Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0709-47 00 80

Näringslivsutvecklare
Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90, (sms) 0709-47 08 90

 

Senast uppdaterad av Annika Rundblad