Olika stödaktörer

Det finns åtskilliga aktörer som kan hjälpa till både inför uppstarten av ett nytt företag och med att utveckla även möjlighet att söka finansiering på olika sätt.

Landskrona samarbetar med Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst för att hjälpa dig som vill starta ett nytt företag. Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri och proffessionell hjälp med affärsutveckling. I samarbete med Landskrona stad anordnar de inspirationssträffar om vad det innebär att starta och driva företag.

Almi ger också bra stöd för både nya företag och företag som vill utveckla sin affärsidé. De kan stå för finansiering, bland annat i form av lån.

Arbetsförmedlingen har ett program "Stöd till start av näringsverksamhet" som bland annat riktar sig till personer inom ungdomsgarantin, jobb- och utvecklingsgarantin samt ”tidig insats”.

Utöver dessa finns ett flertal aktörer såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Projektstöd

Leader Skåne Nordväst
med Öresund

Senast uppdaterad av Annika Rundblad