Ung Drive - ett alternativ till sommarjobb för unga entreprenörer

Ung Drive Academy ger unga mellan 15 och 18 år möjlighet att driva ett eget företag på sommarlovet.

Ung Drive Academy är ett nationellt koncept där ungdomar driver ett eget sommarföretag som ett alternativ till sommarjobb. Ung Drive Academy har tagits fram och drivs av ett nätverk av framstående unga företagare som ger ungdomarna det stöd de själva hade velat har när de började sin karriär.

Deltagarna samlas för en kickoff-vecka med kunskap och inspiration på Linc, Landskronas företagshus. De får sedan tillgång till erfarna coacher, ett mindre startkapital och ett nätverk med andra ungdomar. Förutom möjligheten att tjäna en slant ger det också en skjuts för den personliga utvecklingen.

Ung Drive har genomförts i Landskrona stads regi för några år sedan med lyckat resultat och är nu tillbaka genom ett samarbete näringslivsavdelningen, utbildningsförvaltningen och individ- och familjeförvaltningen med stöd av Region Skåne. Totalt erbjuds 20 platser och rekryteringen pågår för närvarande.

 

bg-crew.jpg

Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad