Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som företagare ska arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Brandtillsyn är den kontroll som görs för att se om du uppfyller de krav som ställs. Räddningstjänsten ansvarar för tillsynen.

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Tillstånd ges av räddningstjänsten.

Här kan du läsa mer om brandskydd för företag

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad