Livsmedel & dricksvatten

För att kunna bedriva regelbunden livsmedelshantering, måste man vara registrerad hos miljöförvaltningen som kontrollerar att verksamheten sköts enligt lagstiftningen. Om ni använder annat vatten än kommunalt vatten i er verksamhet, måste ni även registrera och kontrollera brunnen där ni tar vatten ifrån för att kunna garantera en god dricksvattenkvalitet. Båda kan registreras samtidigt. Alla livsmedelsverksamheter ska dessutom kontinuerligt bedriva egenkontroll. Målet är att livsmedel ska vara säkra ur hälsosynpunkt, ha rätt märkning och innehåll.

Miljöförvaltningen kontrollerar företag som hanterar livsmedel. Det gäller bl. a  restauranger, gatukök, industrier som producerar olika typer av livsmedel, butiker och andra verksamheter. Även stadens egen hantering, vid till exempel skolor och förskolor, kontrolleras.

Här nedanför hittar du information om vad som gäller kring livsmedelsverksamheter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich