Markupplåtelse - användande av offentlig plats

Våra gator, gågator, torg och parker är i huvudsak offentlig plats, det vill säga platser som tillhör alla. För att använda offentlig plats till egen verksamhet krävs det tillstånd från Polisen.

Tillstånd behövs vid:

  • Handel på allmän plats, exempelvis matvagnar av olika slag som flyttas efter varje försäljningsdag.
  • Uteservering
  • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
  • Placering av tillfällig skylt, bord och scen
  • Placering av byggnadsställning
  • Tillfällig reklam, affischering och liknande (reklam som ska sitta uppe längre tid kräver bygglov)

Så går det till när du söker tillstånd

Steg 1: Skicka in ansökan om polistillstånd  till Polisen samt betala handläggningsavgiften. Steg 2: Polisen skickar ut ansökan på remiss till kommunen. Steg 3: Landskrona stad svarar på remiss. Kompletteringar kan begäras in. Steg 4: Polisen meddelar sökande om beslutet. Steg 5: Beviljas tillstånd skickar Landskrona stad en faktura för upplåten markanvändning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

TRAFIK- OCH TILLSTÅNDSENHETEN
trafikochtillstand@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson