Markupplåtelse - användande av offentlig plats

Våra gator, gågator, torg och parker är i huvudsak offentlig plats, det vill säga platser som tillhör alla. För att använda offentlig plats till egen verksamhet krävs det tillstånd från Polisen.

Markupplåtelse, det vill säga tillstånd för användande av offentlig plats, behövs vid:

  • Handel på allmän plats, exempelvis matvagnar av olika slag som flyttas efter varje försäljningsdag.
  • Uteservering
  • Placering av byggsäck eller container på allmän gata
  • Placering av tillfällig skylt, bord och scen
  • Placering av byggnadsställning
  • Tillfällig reklam, affischering och liknande (reklam som ska sitta uppe längre tid kräver bygglov)

Ansökan om markupplåtelse

Du ansöker om markupplåtelse hos Polisen som skickar en remiss till Landskrona stad. Bilden nedan beskriver processen för hur en ansökan går till.

Process markupplåtelse2.jpg

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

TRAFIK- OCH TILLSTÅNDSENHETEN
trafikochtillstand@landskrona.se

Senast uppdaterad av Louise Jönsson