Energi & transporter

För att kapa kostnader och ge sitt företag andra fördelar på marknaden ser allt fler företag över sin energianvändning och sina transporter. Förutom att ge företaget fördelar på marknaden ger det upphov till positiva effekter på vår miljö och vårt klimat.

En verksamhets arbete med sin energianvändning och sina transporter är också något som miljöförvaltningen har med i sin tillsyn enligt miljöbalken. De företag som kan visa att de arbetar aktivt med dessa frågor kan premieras genom att få en sänkt tillsynsavgift.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson