Återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Överblivna massor från till exempel schakt- och rivningsarbeten räknas som avfall, men kan ibland användas som material i andra anläggningsarbeten. Massor kan vara förorenade vilket medför en potentiell risk för spridning av föroreningar till miljön och människor. Därför är det viktigt att återvinning av massor görs på rätt sätt och på rätt plats så att eventuella föroreningar inte sprids i vår natur eller riskerar människors hälsa.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich