Upphandling

Inköps- och upphandlingsavdelningen inom Landskrona stad är en del av staben i Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation och är Stadens specialkompetens inom upphandlingsområdet.

Inköps- och upphandlingsenheten ansvar för hela anskaffningsprocessen (från behov till slutleverans) med sikte på en bra och hållbar affär för Staden.

Inköps- och upphandlingsenheten genomför koncern- och stadsövergripande samt förvaltningsspecifika upphandlingar. Alla upphandlingar med ett värde över 100 000 SEK görs i Stadens upphandlingssystem.

En del av inköpen görs genom avrop från nationellt eller regionalt upphandlade ramavtal från SKL Kommentus, Kammarkollegiet, Husbyggnadsvaror HBV Förening och Kommunförbundet Skåne. Avtalen avser både varor och tjänster, exempelvis kontorsmöbler, resor, bemanningstjänster med flera.

Upphandlingsverksamheten inom Landskrona stad ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning ska Landskrona stads upphandlingar också utföras i enlighet med vår policy. Denna hittar du under fliken "Regelverk".

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Inköps- och upphandlingsavdelningen  
Kontakta Inköps- och upphandlingsavdelningen

Avdelningschef
Vakant

Tf avdelningschef, upphandlingsjurist
Christina Nilsson
0418-47 01 17
christina.v.nilsson@landskrona.se

Entreprenadupphandlare
Fredrik Waldemarsson
0418-47 01 70
fredrik.waldemarsson@landskrona.se

Upphandlare
Glenn Ekvall
0418-47 00 46
glenn.ekvall@landskrona.se

Upphandlare
Kent Svensson
0418-47 01 49
kent.svensson@landskrona.se

Upphandlare
Bengt Persson
0418-47 00 65
bengt.persson@landskrona.se

Upphandlare
Jennie Glimdal
0418-47 00 49
jennie.glimdal@landskrona.se

Upphandlare
Morten Lejon
0418-47 01 71
morten.lejon@landskrona.se

Upphandlare
Sandra Andersson
0418-47 01 72
sandra.z.andersson@landskrona.se

Upphandlingsassistent
Gina Bergström
0418-47 01 73
gina.bergstrom@landskrona.se

Läs mer om regler vid upphandling  
Läs mer om regler vid upphandling
 

Publicerat den av Glenn Ekvall

Senast ändrad