Upphandling med social hänsyn

Landskrona stad arbetar aktivt, bland annat genom upphandling, för socialt ansvarstagande i företag/organisationer för att motverka utanförskap.

Anbudsgivare i stadens upphandlingar av tjänster ska besvara om de vill och kan medverka till bidragande arbetsinsatser och erbjuda personer exempelvis sommarjobb, praktikplats, lärlingsplats eller att rekrytera personer till en anställning.

Genom dialog och samverkan kan staden tillsammans med företagarna bidra till att fler kommer i sysselsättning i någon form.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad