Om oss

Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling samt deltagande i samhället (18 kap. 2§ skollagen). Det finns nio nationella program och individuella program. Den garanterade undervisningstiden för varje elev är 3 600 timmar. I Landskrona kan du välja ett individuellt program. Här arbetar vi helt utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. Genom individanpassad lärmiljö ges eleverna en god möjlighet till utveckling utefter den enskilda elevens förmågor. I undervisningen varvas praktiska och teoretiska moment. Arbetsområdena enligt Läroplanen på gymnasiesärskolans individuella program är: Språk och kommunikation, Individ och samhälle, Natur och miljö, Idrott och hälsa och Hem och konsumentkunskap

Vi i Landskrona arbetar för att du ska få ett rikt och meningsfullt liv både vad det gäller arbete och fritid. Ett berikat vuxenliv genom att stärka din självständighet och få dig att tro på din egen förmåga är en av utbildningens hörnstenar.

Välkommen att hälsa på och bilda dig en egen uppfattning genom att praktisera några dagar hos oss.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Gymnasiesärskolan