Information kring corona (covid-19)


Lättläst sida

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Kommunens fokus är att skydda äldre och andra som tillhör riskgrupperna, samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Landskrona stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se

Myndigheternas rekommendationer från och med 9 februari 2022:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.
  • Särskilda bestämmelser gäller för de som arbetar inom vård och omsorg.

Källa: Krisinformation.se

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan dessutom hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. 

Läs mer: 1177.se

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr