Information kring corona (covid-19)


Lättläst sida

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Kommunens fokus är att skydda äldre och andra som tillhör riskgrupperna, samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Landskrona stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

I menyn ovan hittar du information för de som tillhör en riskgrupp samt vad som gäller för skolor, näringslivet och föreningar.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se

Nationella råd för att minska smittspridningen av covid-19

Följande allmänna råd gäller alla, även om du är fullt vaccinerad.

 • Stanna hemma om du har symptom som kan vara tecken på luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Alla över 6 år ska testa sig vid symptom på covid-19. Gäller både vaccinerade och ovaccinerade.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Håll dig informerad om förändringar kring restriktioner och allmänna råd.

Källa: Krisinformation.se

Allmänna råd som gäller ovaccinerade

Följande allmänna råd gäller de som inte är fullvaccinerade, det vill säga de som inte genomgått vaccinationsprogrammet för covid-19. Råden gäller inte personer under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig.

 • Håll avstånd till andra.
 • Undvik särskilt nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
 • Testa dig för covid-19 vid inresa i Sverige från utlandet oavsett om du har symptom. Rekommendationen gäller till och med 31 december.

Vem behöver testa sig för covid-19?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 22 november att både fullvaccinerade och ovaccinerade personer med symptom ska testa sig. Testning gäller även för personer som har konstaterad smitta i hushållet.

Personer som undantas testning är:

 • Barn som ännu inte har börjat förskoleklass (upp till 6 år).
 • Personer som har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret. 

Källa: Folkhälsomyndigheten.se

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan dessutom hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. 

Läs mer: 1177.se

Vaccinationsbevis införs vid inomhusevenemang 

Från den 1 december införs vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Arrangörer kan välja mellan att använda vaccinationsbevis eller smittskyddsåtgärder. De anordnare som använder vaccinationsbevis ska enligt Folkhälsomyndigheten ha en rutin för hur kontrollen av vaccinationsbeviset ska genomföras. Rutinen ska finnas skriftligt och den ska följas upp. 

Förslag på smittskyddsåtgärder om inte vaccinationsbevisen används är:

 • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Införandet av förslaget planeras till den 1 december.

Källa: Folkhälsomyndigheten.se

Lättläst, uppläst och information på teckenspråk

Vanliga frågor och svar om covid-19

Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna kring covid-19.

Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad som gäller för dig som är i en riskgrupp.

Självtest för covid-19 på 1177.se

Om du har symtom som kan vara covid-19 kan du beställa ett självtest. Beställ testet genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se med en e-legitimation.

Har du inga symtom – men har andra frågor om covid-19?

Lägesbild för Landskrona

I Region Skånes kommunrapport kan du se hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste vecka i Skånes kommuner i förhållande till antalet invånare i kommunen. Rapporten uppdateras varje vecka. 

Lägesbild för Skåne

En samlad lägesbild för Skåne och alla andra regioner finns på krisinformation.se. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns även aktuella allmänna lokala råd.

Psykisk hälsa i kristid

SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Exempelvis finns stödlinjer att ringa till för barn, unga och äldre.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Flera aktörer erbjuder stöd i Landskrona:

Budget- och skuldrådgivning

Är du orolig för din ekonomi kan du kontakta budget- och skuldrådgivning i Landskrona stad. Det kostar inget att träffa en budget- och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt. 

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Landskrona stad inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Källkritik

Vid större händelser, som en pandemi, finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningssätt när du tar del av information.

Läs mer: krisinformation.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson