Skolor och förskolor

Landskrona stad följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt.

Vad gäller vid utlandsresor?

Om ni planerar en utlandsresa ber vi er att kontakta personalen på barnets skola eller förskola och informera om den stundande resan.

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer för vad som gäller när man kommer hem från utlandsresor. Landskrona stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följande gäller för vuxna och barn över 6 år som rest utomlands:

  • Du som har rest utanför Norden ska ta ett PCR-test vid hemkomst till Sverige. Beställ via 1177.se Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte dig som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.
  • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
  • Om du är smittad riskerar du att sprida smitta vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

Folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Sedan den 1 december 2020 gäller att yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 1 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. En viktig anledning till att man testar skolbarn är att det är viktigt för barn och unga att gå i skolan och vara med i aktiviteter för att må bra.

Information från Region Skåne om provtagning för covid-19

Svaren nedan kommer från Smittskydd Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Vanliga frågor och svar:

Vad gör jag om mitt barn har varit nära någon som har covid-19?

Om barnet har träffat någon som har covid-19, inom två meters avstånd och under sammanlagt femton minuter eller mer, kan det ha smittats. Det här gäller.

  • Du bör testa barnet så snart du får veta att den barnet har träffat har covid-19. Du ska testa barnet även om det inte har symtom.
  • Testa barnet även fem dagar efter att barnet träffade personen med covid-19.
    Även barn från 6 år ska testa sig direkt och efter fem dagar.
  • Barn och unga kan gå till förskolan, skolan eller gymnasiet medan de väntar på provsvar om de inte har symtom. De ska inte vara med på fritidsaktiviteter.

Tiden från att man blir smittad till att man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan två och 14 dagar. Fem dagar är vanligast.

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19.

Källa: 1177.se

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är positivt? (barnet har covid 19):
Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är negativt? (barnet har inte covid-19):
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. 

Vad gör jag om mitt barn inte har provtagits? (jag vet inte om barnet har covid-19 eller ej)
Barnet behöver stanna hemma så länge hen har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vad gäller om ett barn blir sjukt under skoldagen?
Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hur länge ska ett barn stanna hemma om det är sjukt?
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Hur gör man om ett syskon eller annan familjemedlem är sjuk?
Den som bor tillsammans med någon som har covid-19 kan själv vara smittad och ska därför stanna hemma. Sedan den 1 december gäller att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Region Skåne och 1177.se om självtest för barn och vuxna

Vad gäller vid skolresor?

Landskrona stad följer UD:s reserekommendationer när det gäller skolresor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr