Vad kostar ett bygglov ?

Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som är fastställd av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2019-03-04 §18.

Här nedan visar vi exempelpriser för att få en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett bygglov kan komma att kosta i Landskrona stad. Exemplen visar priser inom detaljplan utan planavvikelser.

Kostnad för eventuell prövning av mindre avvikelse och extra arbetsplatsbesök kan tillkomma. Ytterligare kostnader som kan tillkomma är kungörelser, planavgift och nybyggnadskarta, utsättning samt lägeskontroll.

  • Bygglov för uterum på 20 kvm cirka 3300 kr
  • Bygglov för plank vid en/tvåbostadshus cirka 2550 kr
  • Bygglov för garage/Carport 40 kvm cirka 5100 kr, för 50 kvm 5200 kr
  • Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 180 kvm cirka 22000 kr
  • Anmälan för installation av braskamin cirka 1150 kr

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vad kostar ett bygglov ?  
Vad kostar ett bygglov ?

Senast uppdaterad av Anette Drivmo