Förenklad delgivning

När stadsbyggnadsnämnden delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas.

Förenklad delgivning innebär att stadsbyggnadsnämnden först skickar den handling som ska delges och nästa arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

För att vara säker på att delgivningsmottagaren får avsedd information skickar stadsbyggnadsnämnden två brev. Breven skickas till delgivningsmottagarens senast kända adress (vilket kan vara en e-post om mottagaren har bett att den ska användas). Om breven kommer i retur skickas de till delgivningsmottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

En förutsättning för att använda förenklad delgivning är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas. Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

Handlingar kan skickas med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår.

Om du kontaktar stadsarkitektavdelningen ska du alltid ange ärendets diarienummer.

Det är inte säkert att förenklad delgivning kommer att användas. I så fall sker delgivning på annat sätt, vilket kan betyda att du måste gå till postens utlämningsställe och hämta din handling, så kallat mottagningsbevis.

Tänk på detta så länge ärendet pågår:

  • Du måste meddela om du byter adress (post- eller e-postadress).
  • Kontrollera din post kontinuerligt, åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktig (som t e x en tid för att svara eller överklaga). Meddela i förväg om du inte kan göra det, t e x på grund av semester.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo