Anmäla olovligt byggande/ovårdad tomt

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal. Vid olovligt byggande kan Stadsarkitektavdelningen ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs.

Stadsbyggnadsnämnden har enligt Plan- och bygglagen tillsynsansvar för att byggnader och tomter hålls vårdade, men det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sin byggnad och tomt hålls i ett vårdat skick. Ovårdade byggnader och tomter kan vara både störande och en fara för omgivningen.

Om du vill göra en anmälan kan du göra det på sb@landskrona.se. Du kan då också bifoga bilder eller andra handlingar till din anmälan.

Om du vill kan du göra din anmälan anonymt, men då kan vi inte kontakta dig eller informera dig om vad som händer i ärendet.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Har du råd att bygga svart ?  
Har du råd att bygga svart ?

Senast uppdaterad av Rickard Persson