Bygglovprocess

Här får du information om hur hela bygglovsprocessen ser ut, från ansökan till slutbesked.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Här finner du exempel på ritningar  
Här finner du exempel på ritningar
Kontakta stadsarkitektavdelningen  
Kontakta stadsarkitektavdelningen

Stadsarkitektavdelningens telefon 0418-47 32 00 är öppen måndag-fredag mellan kl. 9-12 

Linda Warming
Stadsarkitekt och avdelningschef (föräldraledig tom april 2020)
linda.warming@landskrona.se

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
mathias.fuchs@landskrona.se

Richard Ekman
Byggnadsinspektör
richard.ekman@landskrona.se

Marika Brockie
Bygglovhandläggare
marika.brockie@landskrona.se

Anna Walldén
Bygglovshandläggare
anna.wallden@landskrona.se

Susanne Lundquist
Bygglovhandläggare
susanne.lundquist@landskrona.se

Kontakta stadsantikvarien  
Kontakta stadsantikvarien

Lena Hector
0418-47 06 27
lena.hector@landskrona.se

Senast uppdaterad av anette drivmo