Installation av kamin eller eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till bygglovsavdelningen. I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.

Du behöver göra en anmälan vid installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader. Till din anmälan ska du bifoga handlingar som tydligt beskriver vad du vill göra. Vid installation eller ändring av en eldstad ska du bifoga en planritning där eldstadens placering är tydligt utmärkt.

Vid installation eller ändring av rökkanal (skorsten)
ska du bifoga en gavelfasadritning där skorstenens placering är inritad.

Du kan behöva bygglov för installation eller ändring

Om skorstenens placering och utformning innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas måste du söka bygglov.

Exempel på utförande som bedöms påverka byggnadens yttre avsevärt:

  • Skorstenen är placerad på undre halvan av takfallet.
  • Skorstenens höjd över taktäckningen är mer än 1,2 meter.
  • Skorstenen placeras utvändigt på fasad.
  • Byggnaden finns upptagen i bevarandeprogrammet.
  • Byggnaden är försedd med extra skydd i form av k-, q- eller Q-märkning i detaljplan på grund av sitt stora historiska värde.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo