Har du en byggnad med underspända takstolar?

Underspända takstolar

Statens haverikommission har gått ut med att underspända takstolar kan vara en säkerhetsrisk. Vi behöver få reda på om det finns byggnader med underspända takstolar.

Underspända takstolar brukar se ut som på bilden. Har ni byggnader med underspända takstolar så rapportera detta till e-post sb@landskrona.se.

Är ni osäkra om er konstruktion så kan ni kontakta byggnadsinspektörerna 0418-47 32 00.

Vi behöver säkerställa följande:

  • Se till att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på insta­bilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Se till att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Se till att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Kontrollera att fastighetsägare och byggnads­förvaltare har rutiner för snöskottning av taken på aktuella byggnader.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Marie-Anne Johansson