Jäntan

Vid Teaterparken i Landskronas stadskärna planerar Serneke projektet Kvarteret Jäntan, där Teaterterrassen är första etappen. I vad som blir stadens högsta bostadshus kommer det att inrymmas 145 bostadsrätter med utsikt över Öresund och stadens takåsar.

Kvarteret ligger centralt i Landskrona och är en viktig pusselbit för att stärka stadens centrum med handel och service. Området kan liknas vid en entré in till Landskronas centrum då platsen är den första man möts av när man närmar sig staden längs infartsleden från sydöst.

Idag används platsen som parkering och utgör en viktig angöringspunkt till centrum. Inom kvarteret Jäntan planeras det för ny bebyggelse med utmanade arkitektur vad gäller både fasadmaterial, volymer och färgsättning.

Fortsatt parkeringsanvändning på platsen möjliggörs genom parkeringsgarage. Genom projektet kommer även stadsdelarna Centrum och Öster att kopplas samman på ett bättre sätt.

Teaterterassen säljstartades 2020 och tillträde är beräknat till vår/sommar 2023.

För mer information och intresseanmälan gå till Serneke Bostad.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson