Karlslundsområdet

Karlslundsområdet innehåller en mångfald av resurser såsom bostäder, skollokaler, idrottsanläggningar, park och närhet tills såväl landskap som infrastruktur. Tyvärr har dessa resurser i nuläget svårt att samverka optimalt då området är utspritt och sönderdelat.

En omstrukturering och förnyelse av området kommer att knyta de olika resurserna närmre varandra och med nya kopplingar mot centrum och Hälsingborgsvägen öppnas området upp mot omvärlden. Platsens nav kommer att bestå av ett vidsträckt rekreationsområde där idrottsfunktioner och parkytor bildar en helhet och skapar en vacker entré. Här kommer att skapas olika möjligheter för bostadsområde med blandade upplåtelseformer.

I kvarteret Pilkvisten uppför BoKlok 33 bostadsrättslägenheter som komplement till de radhus som sålts under våren 2019.

Beräknad inflyttning är november/december 2020. För mer information och intresseanmälan gå till Boklok

Förutom nya bostäder är Karlslundsområdet ett omfattande stadsutvecklingsprojekt med nya ytor för rekreation och idrott, samt en stor lekplats som kommer att attrahera besökare också utanför området.

Här kan du läsa mer om satsningarna på Karlslundsområdet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor  
Vid frågor

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Fredrika Klevborn
Mark- och exploateringschef
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo